Close
CZ

Společnost AUFEER TRANSPORTATION sdružuje odborníky s dlouholetou zkušeností v oblasti designu, vývoje a konstrukce zejména v oblasti mobility.

Kolejová vozidla

V oblasti kolejových vozidel jsou kompetence naší společnosti především v návrhu konstrukčních řešení interiéru při respektování požadavků směrnic TSI a požadavků zákazníka, konstrukce hrubé stavby a svařované konstrukce vč. pevnostních výpočtů, interiérové prvky a jejich zástavba, zástavba elektrotechnických a pneumatických celků vč. výpočtů šroubových spojů.

Letectví

Další oblastí naší specializace je letectví. Naše služby se zaměřují na vývoj a konstrukci primární a sekundární struktury letadel, interiérů a vybavení pasažérských kabin dopravních letadel. Poskytujeme služby designérů pro návrhy standardních a VIP interiérů. Dále modernizujeme stávající interiéry dopravních letadel, a to od předběžného návrhu až po detailní výkresy, včetně pevnostních výpočtů s využitím moderních CAE programů.

Konstrukční a výrobní činnost

Taktéž realizujeme projekty montážních, kontrolních a měřících přípravků, specifickou konstrukci kubingů pro kompletní kontrolu karoserií, popřípadě kubingů funkčních částí. V kooperaci s výrobními firmami zajistíme v případě zájmu finální realizaci. Naši konstruktéři se také podílejí i na realizaci projektů v sídle zákazníka, kde doplňují chybějící konstrukční kapacitu nebo realizují vývojové práce v interním režimu zákazníka.

Všechny naše projekty jsme schopni realizovat jak formou balíčků, tak i přímo u zákazníka včetně vzdálených lokalit nebo v našich vlastních kancelářích formou hodinového tarifu. Práci provádíme buď na vlastním nebo zákaznickém HW/SW vybavení. Nabízíme konstrukční řešení formou kontraktu včetně projektového managementu a koordinace a monitorování dodavatelů.